Ord i våra liv....


Det finns en makt
 vars kraft är mäktig
och ändrar riken
Den makten heter ord.

Vilken kraft finns ej i ordet
Jag räds din makt.

Vakta på din tunga
på det du ej må såra själar
Du kan krossa andra
med ett enda ord.

Tänk på att din egen själ
kan krossas
av ett kort
 kort ljud...